Суровината

Детските играчки се произвеждат от висококачествен материал от бук и бял бор.
Тези два дървени вида се намират в изобилие в Северозападна България.
Горските стопанства, които са наш доставчик са на по 25- 30 км. от Монтана. Материалът се докарва на трупи в предприятието и там се разбичва и суши. Имаме достатъчно място за маневриране, разтоварване и съхранение на суровия и изсушения дървен материал.
Отпадъците от биченето отиват за изгаряне в котела на сушилнята и така се постига безотпадна технология.

 Материал от бук за детски играчки Играчки от бял бор

Дъски за играчки Трупи за дървени играчки

Склад за дървен материал