Предприятието

ВиКСтрой ЕООД е компания, основана  през 2001г.
Предприятието за Дървени Детски Играчки е създадено през 2012г.
Тогава ние решихме, че разполагаме със следните отлични предпоставки за организиране на модерно производствено предприятие:

 • огромния и разрастващ се пазар на играчки;
 • природни ресурси – наличие на гори;
 • човешкия фактор – дърводелството е традиционен отрасъл за нашия край, както и специализирано училище;
 • нашия организаторски опит;
 • голяма площ и възможности за разширяване;
 • удобно местоположение и локация;
 • благоприятна данъчна система – 10%  данък печалба и 10% данък общ доход.

И днес можем да отчетем, че сме постигнали своите цели и сме организирали едно добре подредено, модерно и успешно бизнес начинание. Към горните предимства добавихме и:

 • натрупания опит;
 • оптимизирана технология;
 • обучен персонал;
 • ремонтиран сграден фонд.

За наше удовлетворение, продуктът на нашия труд доставя радост на десетки хиляди деца от целия свят.
Пазарът на детски играчки е огромен и сме уверени, че нашите позиции ще се разширяват и в бъдеще.
ВиКСтрой ЕООД има сключен дългогодишен договор за произвеждане на дървени детски играчки с големия концерн за търговия с детски играчки “SIMBA – DICKIE – GROUP” Германия.
100% от произведеното от нас е за износ.

 

Дървени играчки Симба Дървени играчки за деца

Произбосител на дървени играчки в Монтана Дървени играчки за деца