Сграден фонд

Площта на предприятието е 17 декара. Застроената площ е около 4 000 кв.м. и е основно ремонтирана.
Голямата площ е удобна както за маневриране на тирове, така и предоставя отлична възможнос за разширение.
В рамките на предприятието има:

  • производствени халета – 2 броя;
  • сушилня с парокотелно;
  • гатерно;
  • складове за готова продукция;
  • складове за опаковки;
  • навеси са съхранение на суха и мокра дървесина;
  • административна сграда;
  • собствен трафопост;
  • собствен водоизточник;
  • свързани сме към мрежата за питейна вода на ВиК Монтана, както и към канализационната мрежа.

Цех за дървени играчки в Монтана

Производство на дървени играчки

Предприятие за производство на детски играчки в Монтана