Технологията

ВиКСтрой ЕООД е разполага с цялата гама машини за производство на дървени детски играчки – от суровия труп за бичене до готовия продукт. Имаме следните основни машини:

– Най-добрия гатер за разбичване на трупите Wood Mizer Банциг LT20 с ел. двигател
Производител: Wood-Mizer, Модел: LT20ME15SAH3
Серията е подходяща за цехове, стремящи се към висока производителност, която LT20 може да осигури. Максималната дължина на трупите 6,1м и максимален диаметър 80 см;

– Сушилня за дървен материал:
Сушилните инсталации МКД са предназначени за сушене на всички видове и асортименти дървесина в дърводобивните и дървопреработвателните предприятия. Инсталациите са универсални и в специално изпълнение могат да бъдат ползвани и за други материали. Котелът е изключително икономичен и за захранването му се използва отпадъчен материал.

– Многолистов циркуляр
Машината е предназначена за надлъжно разкрояване на дървени фасонирани материали с ширина до 320мм. Осигурен е автоматичен режим на подаване и отвеждане на гредите.

 

Гатер за рабичване на трупите за дървените играчки.Сушилня за дървени детски играчки

Дървени играчки - сушилна

– Линия за клинозъбно снаждане:
FK120V+PS120H
Подобрява качеството на дървесината и постига икономия на материал.

Машина за клинозъбно снаждане на дъски за играчки Машина за клинозъбно снаждане на дъски за дървени играчки

Линията за снаждане по дължина намира приложение в изработката на дълги греди и детайли чрез слепване. Тя е идеално решение и води до подобряване качеството на дървесината и оползотворяване на отпадната маломерна дървесина от мебелното производство.

Машина за клинозъбно снаждане на дъски за играчки

– Четиристранна фрезова машина
Четиристранните фрезови машини намират широко приложение при работа на различни елементи от дърво. Те извършват едновременна обработка от четирите страни на заготовката.
Машината работи със скорост до 12м/с.
Четиристранната фрезова машина 4РМ 230/5, оборудвана с пета глава дава допълнителни технологични предимства при работа (например при профилиране под определен ъгъл, при рязане по дължина с няколко дискови циркуляра и др.).

Четиристранна фрезова машина за дърво.

– Автоматичната пробивно-отрезна машина АРМ 6Р2С:
Състои се от два хоризонтални, два вертикални и два челни пробивни агрегата. Машината е снабдена също и с два циркулярни агрегата за отрязване на детайла на точен размер. Всеки агрегат може да бъде окомплектован със многошпинделни пробивни глави. Зареждането на детайли в работната зона на машината е автоматично, с помощта на манипулатор. Регулирането на скоростта по време на работа е безстепенно хидравлично, а притискането на детайлите е пневматично, осигурено от притискащи приспособления.